Църква

Църквата „Св. Атанасий“ в с. Сусам е построена през 1898 г.

По-късно, през 1925 г. към нея е пристроена камбанария.

Църквата е декларирана като художествена културна ценност заради живописването на медалиона на свода, царските двери и венчилката, иконите от царския ред и празничния пояс.

Отбелязана като ценност е и архитектурата на сградата.