Тракийската крепост от новожелязната епоха се намира в местността “Орлови скали”, на 3 км западно по права линия от центъра на село Сърница.

Скалния комплекс е комплекс от интересни и величествени скали, някои от които достигат 30- 40 м. височина.

Това е скален феномен, наподобяващ средновековен замък със здрави кули.

Два скални откоса м/у скалите (Доган кая – Орлови скали) естествено защитават пространство от около 1.5 дка, допълнително преградено от крепостна стена от ломен камък, без спойка.

Керамиката по повърхността е от 2-рата половина на I хил.пр.н.е.