За нас

Адресът на нашия сайт: www.kg.centre-ego.info.

Собственост

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на къща за гости “Его”, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго. Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към kg.centre-ego.info.- за интернет сайтове.
Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта www.kg.centre-ego.info, без изричното писмено съгласие от нас, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.
Всяко подобно действие може да бъде преследвано от нас по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.
Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е къща за гости “Его”, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.
Поставянето на линкове към материали в www.kg.centre-ego.info е свободно.

Отговорност

Къща за гости “Его” прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Къща за гости “Его” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Къща за гости “Его” не носи отговорност за:
• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
• Информацията, включена в сайтовете, към които в www.kg.centre-ego.info са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
• Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност

Къща за гости “Его” не събира лични данни за посетители си, а единствено статистически данни свързани с локацията и времето на сесия при посещение на сайтът ни. Къща за гости “Его” може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).
С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг.

Обезщетения

Къща за гости “Его” си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.kg.centre-ego.info.
За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.