Туристическа екопътека „Айкаас – Градището – Сърница“
По маршрута на екопътеката с обща дължина 4,8 км са обособени 4 зони за отдих и атракции.

В зоните за отдих, на съществуващи поляни по трасето на пътеката се предвижда изграждането и монтажа на малки по размер атракции на открито и места за отдих:

Място за отдих 1
Местност „Градището“
Място за отдих и спорт 2
Място за отдих 3
По трасето на пътеката, извън описаните в зоните за отдих и атракции се предвижда още монтажа на информационни и указателни елементи от туристическата инфраструктура.

Калето с. Сърница
Тракийската, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на едноименния връх, на 2.75 км северно по права линия от центъра на село Сърница. Крепостната стена градена от ломени камъни без спойка на места включва стърчащите скали, конструктивно свързани със стената. Заградената площ е близо 2 дка. В по- ниския северен край на крепостта цитаделата е отделена с допълнителна напречна стена. По повърхността се намират керамични фрагменти от началото и от втората половина на I хил.пр.н. е., както и от римската епоха и средновековието. Тук е намерена и римската военна диплома от император Елагабал (221 г.), съхранявана във Виенския музей.

Посетете Тракийската крепост Калето се намира на 2,5 км северно от с. Сърница, на едноименния връх с. Сърница общ. Мин. Бани.